Zakres świadczonych przez nas usług

 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, a także innych ewidencji w zależności od zgłoszonych potrzeb klienta,
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • sporządzanie informacji statystycznych dla GUS na podstawie danych wynikających z prowadzonych urządzeń księgowych,
 • rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Klienta, osób z nim współpracujących i pracowników, jak również sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i przekazywanie ich drogą elektroniczną do właściwych oddziałów ZUS.

Biuro rachunkowe Gorzów | Wykonanie: ADAMNA